פיתוח תוכן וכלים

כתיבת מאמרים והגות בנושאי יהדות, מגדר וחינוך.
פיתוח תוכן לתוכניות וקורסים, פיתוח וכתיבת תוכניות לימוד פורמלי ובלתי-פורמלי לילדים ופיתוח כלי ניהול וידע יישומיים.
מתמחה בעיבוד, עיצוב והנגשה של תכנים מורכבים באופן בהיר.