לימודי בית מדרש

לימוד בית מדרש שיוצר מפגש בין המקורות, הקריאה האישית והקריאה המשותפת.

הלימוד מפגיש בין ארון הספרים היהודי, שירה, הגות וספרות העולם ובין הזהות האישית, הערכים והפרשנות שעולה מהקריאה שלנו בהם.
לימוד שמדגיש את הערכים התרבותיים של היהדות ואינו דורש ידע מוקדם.
ניתן לקיים מפגש חד פעמי או מתמשך, קורסים בנושאים שונים ועוד.